Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Ασφάλεια – Πρώτο μας μέλημα

Πρωταρχικό μέλημα όλων όσων εργάζονται στην ELECNET Solar, αποτελεί η φυσική ασφάλεια του έμψυχου υλικού της εταιρείας, αλλά και η ασφάλεια όλων γενικότερα των εμπλεκομένων στα έργα στα οποία αναλαμβάνει. Σε όλα τα έργα στα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει, εφαρμόζει :

  • Μέτρα ατομικής προστασίας ΜΑΠ
  • Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας
  • Τήρηση ημερολογίου έργου και καταγραφή συμβάντων
  • Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των εργαζομένων
  • Προαιρετική ασφάλιση των έργων σε συνεργασία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
  • Συνεχής συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Αποτέλεσμα της τήρησης των ανωτέρω είναι η έως σήμερα αποφυγή ατυχήματος (ZERO ACCIDENT).
Ευχή, αλλά και δέσμευση στην πολιτική ασφαλείας της εταιρείας, αποτελεί η συνέχιση του γεγονότος αυτού και στο μέλλον.

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570