Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Οικονομικά Στοιχεία – Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς!

Η ELECNET Solar αποτελεί σήμερα μια εύρωστη οικονομική μονάδα με έδρα τη Βόρειο Ελλάδα και συνεχή ανάπτυξη.
Δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νέα εταιρεία, καθώς το 2010 η ELECNET A.E. συμπληρώνει 10 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στους τομείς των υποδομών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ξεπερνά σήμερα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας την κατατάσσει σε αξιόλογη θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό ανερχόμενος σε 6,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2009.
Επίσης ο δανεισμός της εταιρείας βρίσκεται σήμερα σε μηδενικά ουσιαστικά επίπεδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πιθανών μελλοντικών επιχειρηματικών ευκαιριών που θα παρουσιαστούν στην πορεία της.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υγιής οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι απαραίτητο συστατικό για την ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών της και σας εγγυόμαστε ότι … μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς !

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570