Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Ποιότητα – Στρατηγική δέσμευσή μας

Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας – TUV HELLAS
H ELECNET AE, επενδύει στην πολιτική ολικής ποιότητας δεσμευόμενη για την κατασκευή έργων υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία είναι κάτοχος συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 από την TUV HELLAS για Μελέτες, Εμπορία, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων από το 2001 αποδεικνύοντας έτσι την προσήλωση της στην πιστή εφαρμογή προτύπων ποιότητας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – TEE
Οι μηχανικοί μας είναι επίσημα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του δημοσίου φορέα που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της Ελλάδας σε συμφωνία με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Διαχείριση
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οργάνωσης της ELECNET Solar. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των συνεργατών μας αποτελεί η αφοσίωσή τους στην περιβαλλοντική προστασία και στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης του κόσμου μας.

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570