Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Ταυτότητα

Η εταιρεία ELECNET Solar παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και την συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας, δρώντας σε καθετοποιημένη βάση και έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη με κύριο στόχο την κατασκευή Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ενεργειακών Εφαρμογών. Τα τελευταία χρόνια αντικείμενο ενασχόλησης αποτελεί και η κατασκευή φωτοβολταικών συστημάτων επί στεγών ή και επιγείων συστημάτων. Έναυσμα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε ο Ν. 2773/99 που προέβλεπε την σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθορίζοντας το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο της νέας απελευθερωμένης αγοράς, σύμφωνα με την Οδηγία 96/92 της ΕΕ.

Σήμερα, η ELECNET Solar αποτελεί τον βραχίονα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ELECNET AE, μιας ισχυρής επιχειρηματικής μονάδας διαχείρισης και κατασκευής έργων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης δικτύων τηλεπικοινωνιών και ενεργειακών εφαρμογών.

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570