Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

IBM: Φωτοβολταϊκή Ενέργεια 2000 Ήλιων

Μια ομάδα ερευνητών της IBM εργάζεται πάνω σε έναν ηλιακό συλλέκτη, οποίος θα είναι σε θέση να συλλέγει το 80% του εισερχόμενου ηλιακού φωτός και να το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη ενέργεια. Το υψηλής συγκέντρωσης φωτοβολταϊκό-θερμικό σύστημα θα μπορεί να συγκεντρώσει την ενέργεια 2000 ήλιων, ενώ θα παρέχει καθαρό νερό και δροσερό αέρα όπου τοποθετηθεί. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγεται και η τιμή, η οποία θα βρίσκεται στο ένα τρίτο σε σχέση με τις τρέχουσες συγκρίσιμες τεχνολογίες.

Η IBM, βασιζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία, ισχυρίζεται ότι χρειάζεται να καλυφθεί μόλις το 2% της συνολικής επιφάνειας της Σαχάρα για να ικανοποιηθούν οι παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. Το σύστημα HCPVT είναι σχεδιασμένο γύρω από ένα τεράστιο παραβολικό “πιάτο”, το οποίο έχει στην επιφάνειά του μικρότερα κάτοπτρα. Ο συλλέκτης που δημιουργείται υποστηρίζεται και ελέγχεται με σύστημα ανίχνευσης της κατεύθυνσης του ήλιου (tracker) για να συλλέγει τη μέγιστη δυνατή ακτινοβολία. Οι ηλιακές ακτίνες ανακλώνται από τα κάτοπτρα επάνω σε φωτοβολταϊκά τσιπ τριπλής διόδου, το καθένα από τα οποία μπορεί να μετατρέψει 200-250 watt σε διάρκεια οχτώ ωρών. Μια εκατοντάδα τέτοιων τσιπ μπορεί να παράξει 25 KW ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συλλέκτης ψύχεται με τη βοήθεια υγρών τα οποία είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικά από την παθητική ψύξη με αέρα, κρατώντας το σύστημα ασφαλές σε συγκεντρώσεις ακτινοβολίας κατά μέσο όρο 2000 φορές όσο η ακτινοβολία του ήλιου. Η τεχνική της απευθείας ψύξης είναι εμπνευσμένη από το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος. Το σύστημα θα μπορεί επίσης να δημιουργεί καθαρό νερό περνώντας το υγρό ψύξης μέσα από ένα σύστημα απόσταξης νερού το οποίο μπορεί να εξατμίσει και να αφαλατώσει έως και 40 λίτρα νερό την ημέρα. Τέλος, η διάταξη αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει και κλιματισμό, με έναν ειδικό ψύκτη που χρησιμοποιεί ζελέ πυριτίου.

Με αντικατάσταση του γυαλιού και του ατσαλιού σαν υλικά κατασκευής από τσιμέντο και πεπιεσμένα ελάσματα, το HCPVT θα μπορεί να κατασκευαστεί πολύ φθηνότερα από άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Τα υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα, όπως το σύστημα ψύξης, καθώς και τα καλούπια μπορούν να κατασκευαστούν στην Ελβετία, ενώ η υπόλοιπη κατασκευή μπορεί να γίνει στο σημείο της εγκατάστασης από εργολήπτριες εταιρείες. Με τον σχεδιασμό αυτό, η IBM πιστεύει ότι μπορεί να διατηρήσει ένα κόστος μικρότερο από 10 σεντς ανά Kwh.

Το σύστημα HCPVT, με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του, θα μπορούσε να είναι ουσιώδες για την ενεργειακή ανάπτυξη πολλών κρατών, ειδικά σε απομακρυσμένες τουριστικές περιοχές, όπου διαφορετικά θα χρειαζόταν εγκατάσταση ακριβών υποδομών. Μερικά πρωτότυπα συστήματα θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Ελβετίας.

 

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570