Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Τράπεζες

Πρόγραμμα Φωτοβολταικών σε στέγες έως 10KWp

Αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας που αφορούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες κατοικιών που απλουστεύει τη διαδικασία για την αγορά και εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων δίνοντας κίνητρα στους πολίτες να διεισδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να γίνουν ενεργειακά αυτόνομοι, αρκετές Τράπεζες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση τέτοιων συστημάτων.

Η ELECNET Solar έχει ήδη εγκαθιδρύσει μόνιμες συνεργασίες με αρκετές Τράπεζες στο συγκεκριμένο τομέα ώστε να είναι σε θέση να σας προτείνει το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη δική σας περίπτωση.

Κάντε κλικ στα σήματα κάτωθι για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα των Τραπεζικών Οργανισμών σε σχέση με το Πρόγραμμα Φωτοβολταικών σε στέγες έως 10KWp.

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570