Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες εως 10 kWp

 

Εκμεταλευθείτε τον ήλιο … σήμερα ! (ή δείτε τα ολοκληρωμένα μας έργα)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η φορολογική διευκόλυνση καθώς επίσης και η υψηλή τιμή πώλησης της κιλοβατώρας στη Δ.Ε.Η.  αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρέπει να σημειωθεί πως η τιμή  πώλησης είναι περίπου τριπλασια της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η..

Η χρηματοδότηση γίνεται με την μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (περιβαντολλογικές και ενεργειακές) που παρείχε στο δίκτυο.

Έτσι ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα από την πώληση του.

Παρόμοια  προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με μεγάλη επιτυχία και έχουν καταφέρει να γεμίσουν τις στέγες των σπιτιών της Ευρώπης με φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμα και σε χώρες με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια από την Ελλάδα.

Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής :

 • Aφορά οικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα)
 • Αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 10 kWp
 • Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα, την στέγη ή τα στέγαστρα βεραντών του κτιρίου
 • Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ με σταθερή τιμή για 25 χρόνια
 • Δεν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
 • Δεν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
 • Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να σας ανήκει η ιδιοκτησία όπου θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα και να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα σας

Eνα φωτοβολταικό σύστημα στη στέγη σας

 • Έχει υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Είναι απλό στην τοποθέτηση τους
 • Έχει ελάχιστη συντήρηση και κόστος λειτουργίας μετά την εγκατάσταση του
 • Είναι απολύτως αθόρυβο
 • Είναι μια από τις ασφαλέστερες επενδυτικές δραστηριότητες σήμερα,  με δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100% της επένδυσης
 • Η επένδυση αυτή έχει σταθερά έσοδα για 25 χρόνια

Τι κάνουμε για εσάς …

Η  ELECNETsolar ουσιαστικά υλοποιεί για εσάς το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών ώστε η επένδυση σας να ολοκληρωθεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα χωρίς να σπαταλήσετε καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο σας.

 • Αφού ο μηχανικός μας συζητήσει μαζί  σας για την καταλληλότητα του χώρου σας,  εκπονούμε πλήρη μελέτη εγκατάστασης και προϋπολογίζουμε την ενεργειακή απόδοση του συστήματος σας
 • Χωρίς την δική σας εμπλοκή αναλαμβάνουμε  τις αιτήσεις προς όλες τις υπηρεσίες  μέχρι και τη λήψη των σχετικών αδειών

→       Υποβάλουμε αίτησης προς τη Δ.Ε.Η. ΑΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), η οποία προβαίνει εντός 20 ημερών σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο κύριο του φωτοβολταϊκού. Η προσφορά σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης

→       Έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές)

→       Υπογράφεται Σύμβασης Σύνδεσης διάρκειας 25 ετών μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και τηςΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή του Δικτύου και ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης των έργων σύνδεσης για το δίκτυο.

→       Υπογράφεται Σύμβασης Συμψηφισμού προς τη ΔΕΗ ΑΕ.

 • Σας προτείνουμε τους πιο ευέλικτους τρόπους χρηματοδότησης και υποβάλουμε για εσάς στην τράπεζα τον πλήρη φάκελο της επένδυσης προς προέγκριση
 • Εξειδικευμένα συνεργεία μας με 10ετή εμπειρία αναλαμβάνουν την τοποθέτηση του συστήματος σας με την καθοδήγηση πτυχ. Μηχανικών
 • Επιβλέπουμε την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης από τη ΔΕΗ ΑΕ εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου
 • Μετά τη λήξη του έργου παραμένουμε δίπλα σας παρέχοντας σας τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο service

Οικονομικά οφέλη και Κόστος από την εγκατάσταση του Φωτοβολταικου συστήματος στην στέγη

Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της.

Η σύμβαση είναι 25ετους διάρκειας και με εγγυημένη τιμή αγοράς καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

 • Εάν είστε ιδιώτης δεν απαιτείται η  δημιουργία επιχείρησης και τήρηση βιβλιων
 • Τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος είναι αφορολόγητα είτε είστε ιδιώτης είτε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης.

Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 €/kWh).

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1250 € (625 €/μήνα) και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 250 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 1000 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Παρακάτω παραθέτουμε παράδειγμα πιστωτικού λογαριασμού.

Πιστωτικός λογαριασμός ΔΕΗ

Αν υπολογίσουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1kW (κιλοβάτ) παράγει κατά μέσο όρο 1150 – 1450 kWh το χρόνο, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής, τότε τα έσοδα από 1 φωτοβολταϊκό ισχύος 10kW μπορούν να φτάσουν έως και  €3.500 το χρόνο.

Οι τρέχουσες τιμές της kWh που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ για το Ειδικό πρόγραμμα φωτοβολταϊκών σε στέγες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα σε €/MWh .

Μήνας/Έτος Τιμή (ευρώ/MWh)
Αύγουστος 2012 250,00
Φεβρουάριος 2013 238,75
Αύγουστος 2013 228,01
Φεβρουάριος 2014 217,75
Αύγουστος 2014 207,95
Φεβρουάριος 2015 198,59
Αύγουστος 2015 189,65
Φεβρουάριος 2016 181,12
Αύγουστος 2016 172,97
Φεβρουάριος 2017 165,18
Αύγουστος 2017 157,75
Φεβρουάριος 2018 150,65
Αύγουστος 2018 143,87


Αν θέλετε να κάνετε έναν υπολογισμό του συστήματος που ταιριάζει στο δικό σας σπίτι, καθώς και του κέρδους που θα σας αποδώσει, πατήστε εδώ

Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό, την μεταφορά, τοποθέτηση και ρύθμιση του.

 • Η   ELECNETsolar μπορεί να εξασφαλίσει για σας το καλύτερο πλάνο χρηματοδότησης χωρίς προσημείωση του ακινήτου σας και με αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει έως 25 χρόνια
 • Η αποπληρωμή του κεφαλαίου για την εγκατάσταση εξασφαλίζεται από την παραγωγή ενέργειας το συστήματος. Κατά συνέπεια στην ουσία το κόστος της εγκατάστασης είναι μηδενικό για τον ιδιοκτήτη.

Επενδύοντας σε Φ/Β συστήματα προστατεύετε άμεσα το φυσικό περιβάλλον περιορίζοντας την έκλυση χιλιάδων κιλών διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος κάνοντας έτσι την οικολογία πράξη στη καθημερινή σας ζωή

Η ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kW, αποτρέπει την παραγωγή 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, δηλαδή όσο θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης

Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kWp σε στέγες και ταράτσες

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570