Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Πρόγραμμα Βιομηχανικές Στέγες

Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές & Εμπορικές Στέγες

Οι βιομηχανικές και εμπορικές στέγες αποτελούν έναν ιδανικό χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς δίνεται η δυνατότητα εκμεττάλευσής τους προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ απλές διαδικασίες και ευνοϊκούς όρους.

Οφέλη για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες επιχειρήσεων. Για συστήματα ισχύος έως 1 μεγαβάτ (MWp) σε στέγες δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως συνέβαινε στο παρελθόν.   Το μόνο που χρειάζεται να κάνει μία επιχείρηση είναι να πάρει μία προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ), μία έγκριση μικρών εργασιών από την αρμόδια Πολεοδομία και να υπογράψει μία 20ετή σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ.   Σε όλα αυτά τα βήματα, η ELECNET Solar θα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για να τις διευκολύνει.   Με βάση τη νομοθεσία, κάθε κιλοβατώρα που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα πωλείται στο δίκτυο με τιμή που είναι εγγυημένη από το νόμο για μια εικοσαετία. Έτσι, η επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα θα έχουν ένα σημαντικό εγγυημένο ετήσιο έσοδο. Οι τιμές της κιλοβατώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ για το ειδικό πρόγραμμα φωτοβολταϊκών σε βιομηχανικές στέγες αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

Μήνας / Έτος Υφιστάμενηκατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο
Φεβρουάριος 2012 375,54 328,60
Αύγουστος 2012 353,55 305,60
Φεβρουάριος 2013 336,23 284,20
Αύγουστος 2013 316,55 264,31
Φεβρουάριος 2014 302,56 245,81
Αύγουστος 2014 293,59 228,60

Ισχύει για εγκαταστάσεις <100 kW και Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε €/MWh.

Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,4 x μ.ο.ΟΤΣν-1όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1.

 

Μήνας / Έτος Υφιστάμενηκατάσταση Νέα τιμή Ποσοστό μείωσης12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν.3734/2009 και 7% επί της νέας τιμής ανά εξάμηνο
Φεβρουάριος 2012 333,81 292,08
Αύγουστος 2012 314,27 271,64
Φεβρουάριος 2013 298,87 252,62
Αύγουστος 2013 281,38 234,94
Φεβρουάριος 2014 268,94 218,49
Αύγουστος 2014 260,97 203,20

Ισχύει για εγκαταστάσεις >100 kW, σε €/MWh

Για κάθε έτος από 2015 και μετά ορίζεται ως: 1,3 x μ.ο.ΟΤΣν-1

όπου μ.ο.ΟΤΣν-1 η μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο ν-1

Τα βασικά πλεονεκτήματα που αφορούν σε επενδύσεις ΦΒ σε δώματα βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων:

  • Φορολογικά οφέλη (πάγια επιχείρησης κλπ.)
  • Επένδυση χωρίς ρίσκο, εγγυημένα έσοδα για 20 έτη
  • Απόσβεση max ~7 έτη (μέσω δανείου)
  • Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης κτιρίου (υποχρεωτικό πλέον το πιστοποιητικό)
  • Δυνατότητα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων (CO2)
  • Ενίσχυση πράσινου προφίλ εταιρείας & Ευνοϊκή μεταχείρηση από διάφορες διατάξεις (φορολογικές – κανονιστικές)
  • Πολύ μικρό ή μηδενικό απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο & Εξασφάλιση των κεφαλαίων
  • Ταχείς πλέον διαδικασίες και γρήγορη εγκατάσταση

Η εταιρεία παρέχει πλήθος λύσεων τόσο για κεκλιμμένες στέγες όσο και επίπεδα δώματα και αναλαμβάνει :   Την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη στέγη μίας επιχείρησης.
Tη χρηματοδότηση σε συνεργασία με Τραπεζικούς φορείς, με ειδικά διαμορφωμένα ελκυστικά πακέτα.
Τον οικονομοτεχνικό έλεγχο για λογαριασμό της επιχείρησης, δηλαδή τον έλεγχο οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, την επάρκεια της στατικής κατασκευής του κτιρίου και την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Την προετοιμασία και υποβολή φακέλων για την χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και για την υπογραφή των απαιτούμενων Συμβάσεων με τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ.
Την έκδοση της Έγκρισης Επέκτασης Σκοπού από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (για όσες επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες εντός ΒΙ.ΠΕ.).
Τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο.
Τον έλεγχο και πιστοποίηση του συστήματος.
Την ασφάλιση του συστήματος.
Τη συντήρηση του συστήματος (εφόσον το επιθυμεί η επιχείρηση).

Παράδειγμα Επένδυσης

Παράδειγμα 1: Επένδυση ύψους 280.000 € με συμμετοχή της επιχείρησης κατά 25% και δεκαετή δανεισμό του υπόλοιπου 75%. Απαιτείται κατά μέσο όρο επιφάνεια στέγης περί τα 800 τ.μ.

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570