Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Εργαλείο Υπολογισμών

Οδηγίες χρήσης:

Α) Επιλέξτε την περιοχή όπου σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη φωτοβολταϊκή συστοιχία από τον χάρτη

Β) Επιλέξτε την τεχνολογία των panel που θα χρησιμοποιήσετε από την επιλογή “PV Technology”

Γ) Εισάγετε την ισχύ που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε. Για συγκρίσεις μεταξύ περιοχών διατηρήστε την ίδια τιμή.

Δ) Εισάγεται τις εκτιμώμενες απώλειες του συστήματος. Αν δεν έχετε άποψη, η τιμή 14% είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση

Ε) Επιλέξτε τον τρόπο στήριξης των panel

Free-standing = επί εδάφους ή δώματος (ταράτσα)

Building integrated = ενσωματωμένα σε κτίριο (πχ επί κεραμοσκεπής)

ΣΤ) Εισάγετε την κλίση των panel σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος).

0 = οριζόντια

90 = κάθετα

Μπορείτε να επιλέξετε “optimize slope” ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη (σταθερή) κλίση για την περιοχή που επιλέξατε στο πρώτο βήμα

Ζ) Εισάγετε τον προσανατολισμό των panel σε σχέση με το Νότο

0 = Νότια

-90 = Ανατολικά

90 = Δυτικά

-180 ή 180 = Βόρεια

Η) Επιλέξτε την μέθοδο παρακολούθησης του ήλιου, εφόσον σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιο σύστημα μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους.

Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570