Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570 · Περιεχόμενα · Επικοινωνία
elecnet solar

Νομοθεσία

 

 

Πληροφοριακό δελτίο σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος ≤ 10 kWp στο δίκτυο ΧΤ
(στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις)

Έντυπο αίτησης στη ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά στις στέγες

Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι και των 10 KWp.

Ο Νόμος για την « Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΦΕΚ 13717 για την Ανάπτυξη ΦΒ συστημάτων σε στέγες και δώματα κτιρίων

Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οδηγός υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

 

    Ακολούθησε το χρήστη @ElecnetSolar
Υλοποίηση: Ευάγγελος Μπάνος Φωτοβολταικα - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες 2310703570